Country

Recycling

Oslo, Norge, 2015

Mange muligheter for gjenvinning

Banken flyttet til sitt nye hovedkontor i Oslo i desember 2015. Det er om lag 2 000 personer som jobber i hovedkvarteret. Årsakene bak endringen av flyttingen, var et ønske om å forbedre det interne samarbeidet og ha en mer effektiv bruk av antall kvadratmeter. Flyttingen førte til 40% plassbesparelse pluss besparelser i energikostnadene, som videre gir en svært positiv effekt på banken som merkevare.

Som en del av den avtalen med banken, tilbød Martela sine gjenvinningstjenester på deres møbler. Totalt 11 208 enheter ble fjernet fra det gamle hovedkvarteret. Noen av møblene ble pusset opp og tatt tilbake for gjenbruk i det nye kontoret, andre ble solgt som brukte møbler i Martela Outlet butikker. Resterende møbler ble resirkulert som deler til møbler og noen som energi og materialer for industrien. Enkelte møbler ble donert til Majorstutunet Bo- og Behandlingshjem for eldre i Oslo.

Resirkulering tilpasset miljømål

I tillegg til gjenvinningstjenestene, var Martela også ansvarlig for den totale installasjonen av alle nye møbler i det nye kontoret. Alle møblene ble RFID merket for å få en god oversikt for videre håndtering av disse.

Banken har satt klare mål for å redusere de miljømessige virkningene av sin virksomhet. Gjenvinning av møbler spiller en viktig rolle i å nå målene. Det sparer også penger, som for eksempel at kunden ikke trenger å betale kostnader i forbindelse med avfallshåndtering.

Samlet sett har kunden uttalt at de er svært fornøyde med hele prosessen som er utført av Martela.