Country

Riksarkivet i Mikkeli

Mikkeli, Finland 2018

 

Arkivsakene i det finske riksarkivet er flyttet til Mikkeli

Det finske riksarkivet driftes av kultur- og kunnskapsdepartementet og er landsdekkende. Riksarkivets oppgave er å bevare dokumenter som permanent tilhører den nasjonale kulturarven samt å sikre tilgjengeligheten til og fremme bruken av dem.  

"Riksarkivets sentralarkiv i Mikkeli ble ferdigbygd i begynnelsen av 2017. Prosjektet med å overføre arkivsakene til det nye sentralarkivet ble satt ut i livet i henhold til Hansel-rammeavtalen", forklarer enhetslederen for det finske riksarkivet, Juhani Tikkanen.

Unik servicepakke

Riksarkivets flytting fra Helsingfors til sentralarkivet i Mikkeli, er Martelas største serviceprosjekt noensinne. Totalt ble 53 kilometer hyller med arkivdokumenter flyttet mellom forskjellige lokasjoner.  

Arkivsakene ble pakket, flyttet og lagt i hyller på forskjellige adresser samtidig og over en tidsperiode på fire måneder. Det var 20–25 personer som arbeidet på prosjektet daglig. Totalt 11 000 styrehjulspaller ble brukt og 134 000 kilometer ble kjørt for å gjøre flyttingen mulig.I tillegg til overføring av arkivsaker, så gikk prosjektet også ut på å tømme og demontere trehyller og arkivskuffer i lokalene samt til annet arbeid bestilt av kunden.

 

GOD PROSJEKTLEDELSE OG FLEKSIBILITET GARANTERTE ET FLOTT RESULTAT
 

"Noen ganger ble arkivdokumenter emballert, flyttet og lagt i hyller samtidig på fire forskjellige lokasjoner, noe som var en utfordring for igangsettingen og ressursbruken. Men arbeidet ble fullført nesten to uker før den første tidsfristen. Dette var det største enkeltstående logistiske prosjektet i riksarkivets historie på over 200 år og samarbeidet vårt med Martela var fremragende og fleksibelt", sier enhetslederen for det finske riksarkivet, Juhani Tikkanen.