Country

Reklamasjon

Melding om reklamasjon

Fyll ut skjemaet for din reklamasjon. Tenk på at felt markert med stjerne* samt "Legg ved bilde" (minst en linje) er obligatoriske felt.

Kundeinformasjon
Informasjon om reklamasjon
Bilder skal legges ved. Bilder på synlige skader ved transportskader skal vise godsets og godsets orginalemballasje, samt noteringer av dette på fraktseddel. I tilfeller årsaken til sakden er av ytre påvirkninger, skal dette også dokumenteres med bilder. Skader som skyldes av transportskader må varsles til oss innen 2 dager fra godset er mottatt. Kopi av fraktseddel skal legges ved. Reklamasjoner uten tilstrekkelig bildedokumentasjon innebærer forsinkelser i håndteringen.
Orderinformasjon: radnummer / antal / artikkelnummer / produktnavn / trolig årsak til feil
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png.