Country

Silence by Martela

Aktivitetsbaserte kontorer er ikke innredningsprosjekter. De er endringsprosjekter. Martela tilbyr innovative møbler som er utviklet for dette. Møbler som stimulerer til kreativitet og effektivitet. Som gjør kontoret personlig igjen. Som reduserer antallet forstyrrende momenter og gir sinnet arbeidsro.

Alle bedrifter jobber ulikt

For at det skal lønne seg med et aktivitetsbasert kontor, må det kundetilpasses. Med en engasjert kunde og de riktige møblene kan arkitekten skape et kontor som gjør medarbeiderne mer effektive.

Martelas visjon for fremtiden

Integrering av informasjonsteknologi og møbler åpner for kundeunike systemløsninger der møbler med integrert teknologi samvirker med programvare i form av apper.

Mer om Silence