Country

Skaper av de beste arbeidsplassene

Thank god it's monday

Tenk å...

  •     forbedre branding av selskapet
  •     jobbe mer effektivt, kutte kostnader
  •     tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver
  •     øke produktiviteten
  •     øke medarbeidernes arbeidsglede


Tenk å komme på jobb hver mandag og føle
"Thank God its Monday"!
 

Martela Lifecycle - Spesifikasjonsfasen

Målsetningen med spesifikasjonsfasen er å innhente og analysere relevant informasjon om virksomhetens lokaler, samt å involvere og engasjere medarbeiderne i endringsprosessen. Resultatet av spesifikasjonsfasen er en innledende plan for utforming av den nye arbeidsplassen. Spesifikasjonsfasen og informasjonen den gir er avgjørende for å kunne utforme en arbeidsplass som imøtekommer virksomhetens og de ansattes behov.
Én kontaktperson fra Martela samarbeider nært med nøkkelpersoner i bedriften gjennom hele prosessen. Dette gir grunnlag for et godt resultat.

Martela Lifecycle

Martela Lifecycle dekker hele livssyklusen til arbeidsplassen. Modellen består av følgende fire faser; Spesifiseringsfasen, Planleggingsfasen, Implementeringsfasen og Vedlikeholdsfasen. Med Lifecycle som verktøy for styring av fremtidig behov, vil driftskostnadene reduseres. Lokaler som er utformet i henhold til de reelle behov vil bidra til å oppnå selskapets strategiske målsetninger. Dette vil også styrke virksomhetens merkevare, samt bidra til å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Ta en enkel test og finn ut hva din virksomhet kan spare med Martela Lifecycle modellen.

 

Spesifikasjonsfasen

Spesifikasjonsfasen og informasjonen den gir er avgjørende for å kunne utforme en arbeidsplass som imøtekommer virksomhetens og de ansattes behov. Målsetningen med spesifikasjonsfasen er å innhente og analysere relevant informasjon om virksomhetens lokaler, samt å involvere og engasjere medarbeiderne i endringsprosessen. Resultatet av spesifikasjonsfasen er en innledende plan for utforming av den nye arbeidsplassen.

Spesifisering av arbeidsplassen
Martela Dynamic, service for arbeidsplassen

“It’s not just about expenses, even though they are very important. We have to think about employee comfort.”
Markku Pirskanen, Chief Financial Officer, Martela

“Investing in the working environment is a great way to hold on to good employees.”
Maarit Vuori, Interior Designer, Martela

Planleggingsfasen

Basert på informasjonen fra Spesifikasjonsfasen, tas dette videre til planleggingsfasen. Her gjennomføres møbelinventering, valg av nye møbler, interiørdesign og introduksjon til den nye arbeidsmåten. Martela har fokus på revisjon for gjenbruk og fjerning av gamle møbler. Møblene gjenbrukes, kjøpes, restaureres, doneres eller resirkuleres via Martela Outlet.
 

Inventarliste
Møbleringsplan
Interiørdesign
Martela Dynamic
Møbler og tjenester
Flyttetjenester
Leie av møbler
Spesifikasjon av arbeidsplassen
Gjenvinning av møbler
Lagring av møbler

Implementeringsfasen

En viktig del av Implementeringsfasen er informasjon og å introdusere til de ansatte den nye måten å jobbe på. Prosjektstyring, flytting, merking av inventar (RFID teknologi), levering og montering av nye møbler er alle elementer under implementeringsfasen.

Levering og montering
Flyttetjenester
Prosjektstyring
Oppussing av kontor
Lagring av møbler

Vedlikeholdsfasen

Vedlikehold og oppfølging for å opprettholde den oppnådde brukeropplevelse og gode utnyttelse av lokalene er et viktig ledd. Her bistår Martela. Endringene er ikke nødvendigvis store, men de kan ha en betydelig effekt på videreutvikling av virksomhetens merkevare, kostnadskontroll, arealutnyttelse, produktivitet og opprettholdelse av medarbeidernes arbeidsglede.

Forvaltning av fast eiendom
Vedlikehold av produkter
Brukerveiledning for produkter
Lagring av møbler
Vedlikehold av rom
Måling av brukeropplevelse
Inventarliste

Share this page