Country

Slik realiserer du det aktivitetsbaserte kontoret

AKTIVITETSBASERT KONTOR, TRINN FOR TRINN

Det aktivitetsbaserte kontoret er selve plattformen for kunnskapsarbeidet. Plattformen støtter samarbeidet mellom de ulike funksjonene – både mellom selskapets medarbeidere og med kunder og andre interessenter. Investeringen i et aktivitetsbasert kontormiljø gir en rekke fordeler, både i form av en mer effektiv arealutnyttelse, bedre helse og mer fornøyde medarbeidere. Medarbeiderne får en helt ny valgfrihet og kan selv bestemme hvilken plass på kontoret som passer best for øyeblikket. Selv om det for mange innebærer at man må gi slipp på sitt faste skrivebord, får man i stedet hele kontoret som arbeidsplass.

For bedrifter som velger å investere i et aktivitetsbasert miljø, er avkastningstiden kort, forutsatt at endringen gjøres på riktig måte. Riktige aktiviteter på riktig sted gir høy utnyttelsesgrad. Medarbeiderne kjenner at denne nye måten å jobbe på, skjer på deres vilkår og at man kan nå bedriftens mål uten å snuble på veien. Med vårt Inspiring Office-konsept kommer du raskt på banen. Slik tenker vi:

IDENTIFISERE BEHOVENE

Til å begynne med er det viktig å identifisere behovene. Vi følger en brukerorientert arbeidsmetode der vi kartlegger brukerne, deres oppgaver og plassbehov parallelt med målene bedriften har med endringen.

Dette gjøres gjennom intervjuer med nøkkelmedarbeidere og spørreundersøkelser som kan brukes til å identifisere de ulike arbeidsrutinene som finnes i bedriften. Ved å analysere resultatene får vi et godt bilde av medarbeidernes aktiviteter og hvilke behov som må dekkes. Informasjonen brukes til å skape en foreløpig planlegging av den nye arbeidsplassen.

Den fysiske endringen av arbeidsmiljøet innebærer også store endringer i arbeidsmåten. Derfor er det avgjørende at alle medarbeidere får mulighet til å venne seg til de nye rutinene.

Spesifisering av arbeidsplass

1. Introduksjon til aktivitetsbasert arbeid
2. Intervjuer med nøkkelmedarbeidere
3. Måling av bruksgrad Martela Dynamic Workplace Utilization Services
4. Rapport
5. Foreløpig plan

ARBEIDSPLASSPLANLEGGING

Med godt innredningsdesign kan man gjøre et lokale om til et inspirerende og komfortabelt miljø som bidrar til å oppfylle forretningsmålene. Utformingen tar utgangspunkt i den foreløpige planen, og arbeidet omfatter blant annet en optimalisering av arbeidsflaten og en definisjon av det visuelle uttrykket, noe som også synkroniseres med bedriftens varemerke og profil. Samtidig gjøres det også en inventering av eksisterende møbler for å kartlegge om noe kan brukes om igjen i det nye arbeidsmiljøet. Overskuddsmøbler kan gjenvinnes eller gjenbrukes – ved behov kan de også renoveres før gjenbruk.

1. Inventarliste
2. Planlegging av layout 
3. Rom- og interiørdesign
4. Prosjektforvaltning

 

INTRODUKSJON AV DEN NYE ARBEIDSPLASSEN

Etter designfasen kommer implementeringsfasen. Hvis endringen skjer i eksisterende lokaler, må man først fjerne gamle møbler og levere dem til gjenvinning. Deretter renoveres flatene, gulv og vegger. Det er her flyttelasset går til eventuelt nye lokaler. De nye møblene leveres og monteres av oss i Martela. Målet er at hele prosessen skal gå så smidig at det vanlige kontorarbeidet kan utføres som vanlig i denne perioden.

Når man starter arbeidet i de nye lokalene, bør alle medarbeidere få en ordentlig introduksjon til den nye arbeidsmåten. Vi hjelper kundene med å presisere bruken av de ulike flatene, for å sikre at de brukes på riktig måte. http://www.martela.no/node/27223/edit. Hvis man ønsker det, kan vi tilby visuelle retningslinjer, for eksempel i form av små instruksjonskort, for hvert rom. 

1. Gjenvinning av møbler
2. Vedlikehold av produkter
3. Flytting
4. Levering og montering
5. Introduksjon til den nye arbeidsmåten

 

VEDLIKEHOLD AV LOKALER

Organisasjoner og arbeidsmåter endrer seg hele tiden. For å kunne optimalisere brukeropplevelsen og utnyttelsesgraden må behovet for og bruken av lokalene evalueres regelmessig. Brukernes opplevelser kan måles ved hjelp av en medarbeiderundersøkelse. Med utgangspunkt i resultatene kan man så utarbeide en oppdateringsplan for de ulike rommene og innredningsløsningene.

1. Måling av brukeropplevelse
2. Oppdateringsplan
3. Vedlikehold av produkter
4. Brukerveiledning for møbler
5. Lagring av møbler
6. Leie og leasing av møbler
7. Forvaltning av fast eiendom (RFID)
8. Gjenvinning av møbler

Share this page