Country

Smart Workplace by Martela

Digitale løsninger for arbeidsplassen

Intelligente arbeidsplasser hjelper organisasjonen med å fungere i omgivelser under stadig endring. En intelligent arbeidsplass kan påvirke følgende fire delområder possitivt: effektiviteten, endringsfleksibiliteten, de ansattes engasjement og kostnadseffektiviteten. Tjenestene Martela tilbyr hjelper deg med å utnytte informasjon, forbedre effektiviteten til din bedrift samt øke de ansattes velvære.
 

Kundefordeler:

  • Enklere arbeid
  • Mer effektivt arbeid
  • Verktøy som støtter endringsfleksibilitet på arbeidsplassene
  • Mer motiverte og engasjerte ansatte
  • Forbedret kostnadseffektivitet
My Dynamic Office for smartere arbeidsplasser

Med hjelp av sanntidsdata og IoT-tjenester kan arbeidsplassen kontinuerlig forbedres basert på opplevelser og endrede behov. My Dynamic Office bruker tilkoblede IoT-sensorer for å visualisere informasjon som er relevant for sluttbrukeren, som f.eks. hvordan de ulike arealene i kontormiljøet utnyttes av medarbeidere og besøkende. Medarbeiderne kan for eksempel se hvilke arbeidsstasjoner som er ledige for øyeblikket, eller hvor i lokalene en kollega befinner seg.

Informasjonen kan analyseres i sanntid for å utvikle arbeidsplassen og gi en bedre forståelse for hvilke arealer som må utvides og hvilke deler av kontoret som brukes lite. På den måten kan arbeidsplassen og tilbudet av tilgjengelige møteplasser forbedres basert på brukeropplevelser, brukerdata og endrede behov. Informasjonen kan til og med brukes for å rapportere eventuelle mangler i arbeidsmiljøet, for eksempel om et møterom er for kaldt eller om det finnes tekniske mangler.

My Dynamic Office er basert på Tietos tjeneste Empathic Building samt tjenesten Martela Lifecycle, og er en del av Martelas konsept Smart Workplace, som også inkluderer møbler og digitale verktøy for smarte arbeidsplasser.

Enklere arbeid

Sliter du med ineffektiv informasjonsflyt?

Fysiske og virtuelle arbeidsplasser skal fremme effektivt arbeid og velvære, men nesten en femtedel av informasjonsmedarbeidernes arbeidstid går med til ulike pålagte tids- og energityver. Dagens kunnskapsarbeid  bør være uavhengig av tid, sted og utstyr, og arbeidsmiljøet  er en viktig del av å oppnå denne friheten.

På en intelligent arbeidsplass arbeider de ansatte mer uanstrengt takket være blant annet et fungerende system for romreservasjon. Tid sløses ikke bort på å lete etter en ledig arbeidsstasjon, en kollega eller et møterom. Kvaliteten på møtene blir også bedre, da teknologien står til tjeneste for brukerne og ikke omvendt. En intelligent arbeidsplass gir de ansatte det ideelle arbeidsrom for den forestående oppgaven. Når den rette typen rom er tilgjengelig for arbeid som krever konsentrasjon, for teamarbeid, avkobling og møter, øker også de ansattes effektivitet. Intelligente møbelløsninger fører til bedre ergonomi – en kontorstol eller et bord kan samle informasjon om velvære og gir en påminnelse om når du har sittet for lenge.

Et fleksibelt arbeidsmiljø

Tjener arbeidsplassen de nåværende behovene til din organisasjon?

Arbeidsplassen sitter inne med en mengde informasjon som kan utnyttes til å styrke en organisasjons virksomhet. Det er viktig å plukke ut den essensielle informasjonen, presentere den på en klar måte og å reposndere på behov. Informasjonen må være tilgjengelig i sanntid for at endringen skal kunne gjennomføres raskt ved behov.

I dag er endring en kontinuerlig tilstand og fremgangsrike organisasjoner er kjent for sin fleksibilitet. Denne egenskapen er også en definisjon på intelligente arbeidsplasser og en arbeidsplass kan være et viktig verktøy for endringsledelse. Optimalisering av arbeidsplassen betyr regelmessig vedlikehold, observasjon og handling for å sikre at arbeidsplassen utvikler seg i samme takt som organisasjonen. Utnyttelsesgrad  kan måles med data fra automatiske sensorer og resultatene forteller i hvilken retning arbeidsplassen må utvikles.

Motiverte ansatte

Hvilket forhold har de ansatte til sin egen arbeidsplass?

Bak suksessen til de beste orgnaisasjonene ligger begavede og fremfor alt motiverte mennesker. Arbeidsplassen er et viktig verktøy for arbeidsgiveren for å vise sin forpliktelse overfor de ansatte.

En intelligent arbeidsplass forenkler de ansattes daglige arbeid og gjør arbeidet mer brukervennlig og hjelper de ansatte med å fokusere på den forestående arbeidsoppgaven. En godt planlagt arbeidsplass gjør det mulig med spontane og planlagte møter mellom mennesker som igjen skaper et fundament for en følelse av fellesskap, som binder de ansatte til sitt arbeidsfellesskap.

Ved regelmessig å samle inn data om brukererfaring og ved å utvikle arbeidsplassen med bakgrunn i disse dataene, sikres det at dine ansatte forblir motiverte også i fremtiden.

Mer kostnadseffektive arbeidsplasser

Vet du hva utnyttelsesgraden til møterommene og oppbevaringsplassen er?

Kunnskapsledelse er nøkkelen til effektiv ledelse. Da arbeidsplassen utgjør den nest største utgiftsposten for de fleste organisasjoner, tilbyr en intelligent arbeidsplass ledelsen en mulighet til å forbedre effektiviteten i sin organisasjon.  På sitt beste betyr optimalisering av arbeidsplassen innsparinger på hundretusenvis av kroner hver måned i leie- og oppvarmingsutgifter. I tillegg til arbeidslokalene er også oppbevaringsløsningene planlagt ut i fra organisasjonens behov.

Kunnskapsbasert planlegging forbedrer informasjonsflyten både på fysiske og digitale arbeidsplasser. Når de ansatte møter hverandre som en del av sitt normale, daglige arbeid, er det ikke lenger nødvendig med møterom for alle beslutninger. Dette sparer tid og byr på en mulighet for menneskeorientert ledelse. Og når det er behov for et møterom skal det være enkelt å reservere ett.

Les oppsiktsvekkende fakta om moderne kontorer (på engelsk).

Verktøy for en mer kostnadseffektiv arbeidsplass
Case Cybercom

Cybercoms flaggskipskontor på Sveavägen i Stockholm setter medarbeiderne i sentrum. Tengbom har, bland annet ved hjelp av Martela Dynamic, utformet et aktivitetsbasert kontor preget av funksjonalitet, kreativitet og harmoni.

”Vi hadde mange gode grunner til å velge aktivitetsbasert. Først og fremst handler det om bedriftskulturen. Cybercom har en uttalt bærekraftsprofil og et sterkt fokus på medarbeiderne. Vi vil skille oss ut med vår vektlegging på den enkelte og omgi oss med engasjerte medarbeidere. Derfor er det også kjempeviktig at de trives og velger å bli hos oss. Ved å tilby et nytt, kreativt arbeidsmiljø så vi muligheten til enda større engasjement og delaktighet.”

For å kunne realisere den aktivitetsbaserte løsningen med et medarbeiderperspektiv, falt valget på Martela Dynamic.

Lese hele historien

Martela Dynamic hos PwC i Bergen

I PwCs nye kontorer i Bergen jobber man aktivitetsbasert fullt ut.

"Martelas dynamiske løsninger for oppbevaring og arbeidsplasser gir optimal tilgjengelighet, og støtter medarbeiderne i det daglige arbeidet.
For vår virksomhet er løsningen perfekt."
"Målet er at den skal bidra til økt læring, samarbeid, innovasjon og effektivitet", sier Geir Inge Lunde, som er regionsleder.

Les hele historien

Share this page