Country

Spesifikasjon av arbeidsplassen

Det lønner seg å begynne å definere arbeidsmiljøet basert på en brukerorientert behovssanalyse. Når Martela definerer arbeidsmiljøet, vurderer vi organisasjonens lokaler, brukere og deres oppgaver, og produktbehov samt målsettinger for endringene i arbeidsmiljøet.

Formålet med endringen er at disse alltid skal følge organisasjonens behov og mål. For å få tilgang til alle detaljer og så mye informasjon som mulig om brukerne og å forplikte seg til endringen i arbeidsmiljøet, anbefaler vi følgende tjenester.

Spesifikasjon av arbeidsplassen
Martela Dynamic -  Brukerundersøkelse for arbeidsplassen

“It’s not just about expenses, even though they are very important. We have to think about employee comfort.”
Markku Pirskanen, Chief Financial Officer, Martela

 

“Investing in the working environment is a great way to hold on to good employees.”
Maarit Vuori, Interior Designer, Martela

Utnyttelsesgrad for en dynamisk arbeidsplass - Martela Dynamic

Måling av utnyttelsesgraden er grunnlaget for videre planlegging av en arbeidsplass. Rapporter om hvordan skrivebordet, møterom og andre fasiliteter brukes bør analyseres for å forstå hvordan lokalene faktisk brukes. Disse analysene hjelper bedriften med å identifisere potensielle kostnadsbesparelser og å utforme arbeidsmiljøer basert på deres faktiske behov.
 

Introdusering til aktivitetsbaset arbeid

Overgangen til en aktivitetsbasert kontor endrer måten du jobber i et selskap, det er det svært viktig å introdusere nøkkelpersoner og sluttbrukere til den nye arbeider allerede ved oppstart. Vi tilbyr vår kompetanse gjennom hele prosessen.

 

Spesifikasjon av arbeidsplassen

Vi anbefaler at du gjennomfører en spesifikasjon av arbeidsplassen til alle som bruker lokalene. Både innsamling av brukerdata og fokus på den nye måten å arbeide på vil lette endringsprosessen.

 

Dybdeintervju med nøkkelpersoner

I tillegg anbefaler vi å intervjue utvalgte nøkkelmedarbeidere som kjenner til alle de viktigste funksjonene, og sette mål for endringene i arbeidsmiljøet.
Når vi er ferdig med beskrivelsen av arbeidet analyseres arbeidsmiljøundersøkelsene og intervjuene. Analysene danner grunnlaget for den foreløpige planen for arbeidsplassen der interiørdesign vil bli det neste steget.

Med Martela Lifecycle kan vi hjelpe deg å redusere kontorkostnader, øke trivselen blant de ansatte og samtidig øke produktiviteten.

Ta en enkel test for å se hvordan din bedrift kan redusere kostnader

Share this page