Country

Trivsel gir glade og engasjerte medarbeidere

1. Et selskap i motvind


Det operative resultatet var dårlig og ledelsen vurderte ulike alternativer for en snuoperasjon. De talentfulle ansatte i selskapet var rett og slett ikke lenger så motiverte. Lederne så at mange av de ansatte ikke var tilfredse og fryktet at de beste medarbeiderne ville lete etter nye muligheter andre steder hvis situasjonen ikke bedret seg.
 

2. Søker råd


En leder fra et annet og mer vellykket selskap delte sine råd. Han mente at hemmeligheten til suksess ligger i god bedriftskultur, som bl.a. var å ta vare på enkeltpersoner som i stor grad ble inkludert i et aktivt samarbeid. Martela workplace Lifecycle modell for hele arbeidsplassen fungerer godt som et verktøy for dette.
 

” Vi bestemte oss helt fra begynnelsen, at det var alt eller ingenting. Absolutt alle skal fungere på samme arbeidsplass ”

Cecilia Westerholm Beer, Human Resources Director, Cybercom

 

 

3. Stressede ansatte og mangel på entusiasme


I et selskap med lite fokus på de ansatte, jobbet alle ved sine personlige arbeidsstasjoner. Når en snakket i telefonen, forberedte personen ved siden av en komplisert dokumentasjon. Ansatte med spesialkompetanse gjorde i tillegg oppgaver utover deres arbeidsfelt inne på sine private kontorer. En prosjektleder forberedte en plan inkludert budsjettering. Alle jobbet mot sine personlige mål. De var slitne og stresset. Energien og gleden for selve arbeidet var ikke til stede.
 

 

"Vi har fått stor uttelling fra endringen av arbeidsplassen gjennom å øke de ansattes trivsel. Fornøyde ansatte speiles igjen på våre kunder. Gjennom disse tiltakene saster vi naturligvis også  på vekst."

Perttu Kulmala, Operations Manager, Solteq Oy

4. Hjelp via endring i arbeidskultur

 

Det var behov for å få mer entusiasme, innovasjon og god arbeidsmoral på arbeidsplassen. Bedriftens verdier, som det å ivareta de ansattes trivsel, bør være synlige på arbeidsplassen. Lokalet bør utnyttes bedre. Det ble satt i gang en fullstendig endring av arbeidsplassen for å støtte opp om kulturendringen. Og alle menneskene som benytter seg av lokalene, ble involvert i prosessen.

 

"Det beste beviset på at dette var vellykket, var tilbakemeldingen vi fikk fra de ansatte. For det første ser vi på dette som en helhet, ikke som oppdelte, separate løsninger. Og det blir også utført av profesjonelle som har dette som yrke. "

Kimmo Lautanen, CEO, Mercantile Oy

 


5. Analyser og anbefalinger fra eksperter på arbeidsplasser

 

En representant fra Martela som er ekspert på arbeidsplasser, ble hentet inn for å hjelpe.

  • Ansatte fra forskjellige avdelinger ble intervjuet og det ble arrangert arbeidsseminarer.
  • Alle ansatte i bedriften fikk muligheten til å fortelle om sitt arbeid og sine behov.
  • Nøkkelpersonene listet opp de strategiske målene for arbeidsplassendringene.
  • Nøkkelresultat-indikatorene ble bestemt.
  • Resultatene ble analysert.
  • Det ble laget en arbeidsplassrapport for bedriften basert på analysene, i tillegg til en foreløpig plan for lokalet.

Gjennom informasjonen i rapporten fikk ledelsen ny lærdom om bedriften og de ansatte.
De skjønte at ledernes private kontorer forsterket hierarkiet og ineffektiviteten. Bruken av møterommet ble målt til å være bare 23 %, samtidig som det ble rapportert om at det var for få møterom. Utnyttelsesgraden på arbeidsstasjonene var 47 %, og mesteparten av de ansatte var ikke fornøyd med plasseringen av sine arbeidsstasjoner.

 

6. Forvandlinger gjort på riktig måte og effektiv endringsledelse

 

I det forvandlingene skulle settes i gang, begynte ledelsen å bekymre seg. Er forvandlingene for store? Vil alle være positivt innstilt? Vil de ansatte klare å omstille seg til den nye arbeidsplassen? Blir det et problem for de ansatte når de må oppgi arbeidsstasjonene sine?
Heldigvis var bekymringene grunnløse. Det ble arrangert arbeidsseminarer der de ansatte utvekslet ideer om optimale arbeidsmåter/metoder ved den nye arbeidsplassen. Det ble sørget for at alle visste hva som skjedde, når og hvordan.
I stedet for de faste arbeidsstasjonene fikk de ansatte fritt velge den arbeidsplassen som egnet seg best til hver enkelt aktivitet. I fremtiden vil alle ha større myndighet og ansvar for egen produktivitet.

 

Klikk her og få opp en infografikk med en suksesshistorie der 69 % av de ansatte sier at de trives bedre

7. De positive effektene av forvandlingene på arbeidsplassen

 

Et halvt år senere var kontoret preget av mennesker i ivrige diskusjoner/samtaler, mens andre arbeidet (i fred og ro) på arbeidsstasjoner i de stille områdene. Alle telefonboksene og møtemodulene med glassvegger ble brukt aktivt. Man kunne nesten ta og føle på informasjonsflyten og samarbeidet mellom mennesker og avdelinger over alt. På stillerommet ble budsjetter utarbeidet uforstyrret. Samtidig var tidsbruken på fullføringen av prosjekter betydelig kortere en tidligere.

Ledelsen var mye mer oppmerksom på hva som faktisk foregikk i bedriften. Ledelsesgruppens arbeid var mer effektivt enn tidligere. De kunnskapsrike ansatte klarte å utnytte evnene sine på en bedre måte. Alle var entusiastiske og trivdes. Også kundene kom med positive tilbakemeldinger. For første gang arbeidet alle de ansatte sammen mot felles mål. Effekten på forvandlingen på arbeidsplassen vistes også på bunnlinjen.

Bruk sparekalkulatoren og se hvor mye bedriften din kan spare.

 

"Vi har 30 % færre kvadratmeter, men med effektiv bruk av lokalene, har vi all den plassen vi trenger. Følelsen av samhold er sterkere. Den største fordelen er økningen i effektivitet, både tidsmessig og økonomisk. "

Nathalie Siivola, Administrative Manager, Enfo Oyj

Thank god it's Monday

De beste arbeidsplassene forbedrer samarbeid, bidrar til større fokus og når det er behov, til avslapping og opplading av batteriene. Men mer enn alt annet, skaper arbeidsplasser trivsel og produktivitet for hele arbeidsfellesskapet. Fornøyde ansatte skaper vellykkede bedrifter.
De beste arbeidsplassene gir de ansatte fredagsfølelsen på en mandag.

Les vår CEO Matti Rantaniemis tanker og erfaringer rundt administrasjonsarbeidsplasser.

Working environment as a management tool – Matti Rantaniemi.

 

Hva stoler du på, kunnskap eller flaks?

Share this page