Country

Martelas Dynamic Asset Management-tjeneste sparer dere for tid og penger og gir en ny dimensjon til vårt utvalg av tjenester for deres lokaler.

Tjenesten gjør det mulig å følge hele livssyklusen til deres faste eiendom bedre enn noen gang tidligere. Den lagrer all informasjon om eiendelene på ett sted og gir transparens i operasjoner knyttet til eiendeler. Assets Management-tjenesten bidrar til å ta bedre investeringsbeslutninger med bedre data om eiendelene og forbedrer utnyttelsen av møbler og eiendeler. Deres eiendeler vil bli overvåket gjennom en skybasert database for eksempel når det gjelder beliggenhet, avdeling, kostnadssted og innkjøpsdato.

Det er mulig å merke eiendelene med strekkode eller RFID-etiketter, som minimerer tap og sparer tid med å identifisere gjenstandene og gjør det mulig å raskt ta i bruk all informasjon knyttet til møblene og oppdatere informasjonen like enkelt. Tjenesten støtter mobile enheter.

Martelas Dynamic Asset Management-tjeneste støtter deres forretningsbehov:
• Forvaltning, oppfølging og videre rapportering er enklere da alle data om møbler på alle steder ligger sammen med andre data om eiendeler i ett enkelt system
• Forvaltningskostnadene vil synke da mindre tid og ressurser behøves til søking, planlegging og implementering av endringer, forbedrede prosesser og færre operativt ansatte
• Innsikt i eiendelens livssyklus, ingen unødvendige investeringer
• Reduksjon i unødvendige innkjøp og lagringsbehov og antall overflødige møbler kan reduseres etter behov
• Systematisk vedlikehold kan forlenge levetiden til møbler og redusere behovet for å kjøpe inn nye
• Planlegging og implementering av endringer på forskudd. Budsjetteringen vil bli mer nøyaktig når fremtidige innkjøp og kostnader til vedlikehold kan forutses mer pålitelig