Country

Flytting av alle størrelser fra begynnelse til slutt, alt fra samme sted.

Martela tar seg av hele prosjektet for deg, både flytting og realisering av ny arbeidsplass. En fleksibel og problemfri flytting trenger mye forhåndsarbeid og en vesentlig mengde samarbeid. Når du velger Martela som din partner, tar vi oss av alt. Ikke bare flyttingen, men også inventarliste, kjøp av møbler, ansvarsfull gjenvinning og tidsskjema. Alt dette krever mye tid og profesjonell ekspertise. Det er enkelt å arrangere alt dette for deg med bare en telefonsamtale og via en enkelt kontakt hos Martela.

Vi tar oss av tidsskjema og sørger for førsteklasses kvalitet av både tjenesten og arbeidet.

Vårt raske og erfarne flyttepersonell gjør at flyttingen går glatt og er profesjonell, med minst mulig forstyrrelse av arbeidet. En separate avtale for etterarbeid er også tilgjengelig, der vi monterer, installerer og justerer både de nye møblene og tar oss av dine ansattes ergonomiske behov. En siste rengjøring sørger for behagelige fasiliteter og fjerning av alt støv fra flyttingen.

FORDELER:
• Planlegging, organisering og realisering alt fra samme leverandør
• En enkelt kontaktperson er ansvarlig for hele prosjektet ditt
• En vellykket, problemfri flytting til nye lokaler