Country

Martelas forvaltning av fast eiendom er basert på radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og gir en ny dimensjon til vårt tjenesteutvalg for dine lokaler. Denne unike tjenesten er tilpasset for å spare deg tid og problemer. Den lar din faste eiendom bli overvåket med hensyn til plassering, avdeling, kostnadssted eller kjøpsdato, for å nevne noen eksempler.

MARTELAS FORVALTNING AV FAST EIENDOM STØTTER DINE FORRETNINGSBEHOV:
• Forvaltning og rapportering er lettere siden all data vedrørende møbler er i ett system
• Forvaltningskostnad vil synke, siden mindre tid og ressurser trengs til planlegging og realisering av endringer
• Reduserer unødvendige innkjøp og lagringsbehov, og overflødige møbler kan reduseres etter behov
• Systematisk vedlikehold kan gjøre at møblene varer lenger og reduserer behovet for å kjøpe nye møbler
• Budsjettering blir mer nøyaktig siden fremtidige innkjøps- og vedlikeholdskostnader kan forutsees bedre