Country

Vår Inspiring Workshop-tjeneste støtter opp om en brukerorientert planlegging og gir god oppfølging i hele endringsprosessen. I workshopene får de ansatte innføring i en ny måte å tenke på når det gjelder arbeidsplassen, og de får gjøre seg kjent med aktivitetsbasert arbeid i praksis. Bekymringer som måtte oppstå i forbindelse med forandringene, vi bli bearbeidet i felles gruppeoppgaver, og de ansatte vil bli tatt med i planleggingen av de nye lokalene.

Man kan organisere workshops i arbeidsplassens ulike forandringsfaser slik:

SPESIFISERINGS-WORKSHOP
I tillegg til å innhente informasjon og spesifisere behov, er det også viktig å få brukerne av lokalene med på forandringen i spesifiseringsfasen, og sette dem inn i de nye mulighetene dette gir. Det har stor betydning for styringen av forandringene som både vil øke trivselen til de ansatte samt optimalisere effektiviteten på jobben.

PLANLEGGINGS-WORKSHOP
Det lønner seg å organisere planleggingsworkshops for brukergruppene der de involveres i planleggingen gjennom verbale og visuelle gruppeoppgaver knyttet til de forskjellige lokalene. Her kan de komme med ideer om nye måter å arbeide på og aktivitetsbaserte løsninger som passer til disse.

IMPLEMENTERINGS-WORKSHOP
I forbindelse med implementeringsfasen anbefaler vi å involvere brukergruppene i å skape felles spilleregler for de nye lokalene. Ved hjelp av workshopen forplikter man seg til en ny arbeidsmåte samt til å benytte de felles spillereglene som støtter opp om denne.

Inspiring Workshops-tjenesten vår inkluderer forberedelse og tilrettelegging av workshopene samt hjelpemateriale og sammendrag. Workshopene kan arrangeres i Martelas lokaler, hvor man også kan gjøre seg kjent med den nye typen aktivitetsbaserte arbeidsplassen i praksis. I tillegg arrangerer vi etter behov Pop up-workshops, nærmere forklart en tilrettelagt workshop hos kunden, som støtter opp om forandringene.

FORDELER
• Støtter ledelsen av endringsprosessen på arbeidsplassen
• Gjør at alle får et eierskap til forandringen og skaper en positiv innstilling
• Involverer alle og skaper samhold
• Åpner opp for å se nye muligheter
• Gir muligheten til å lære seg en ny måte å arbeide på
• Gjør det mulig for alle å komme med sine synspunkter
• Virker inspirerende, gjør at arbeidet går lettere og mer effektivt, øker trivsel på jobben