Country

En inventarliste over kontormøblene gjør gjennomføringen av endringene enklere og raskere, samtidig som meulighetene for de eksisterende møblene i nye planer og design undersøkes.

En inventarliste er en viktig del av et vellykket sluttresultat av planleggingen av nye eller fornyete lokaler. I inventarlisten kartlegger, identifiserer og lister vi alle møblene i bruk og finner ut hva som er den beste løsningen for dem, noe som også kan forlenge møblenes varighet.

Alternativene kan være å bruke dem i det nye designet, resirkulering, lagring og/eller å sende dem til et annet sted tilhørende bedriften.