Country

En inventarliste over kontormøblene gjør implementeringen av endringene enklere og raskere, samtidig som bruken av eksisterende møbler i nye planer og design undersøkes.

En inventarliste er en viktig del av en vellykket planlegging av nye eller fornyede lokaler. I inventarlisten kartlegger, identifiserer og lister vi opp alle møblene i bruk og finner ut hva som er den beste løsningen for dem, hvilket også kan forlenge møblenes levealder. Alternativene kan være å bruke dem i det nye designet, å resirkulere, lagre og/eller sende dem til en annen lokalitet tilhørende bedriften.

Martela Dynamic Asset Management-tjenesten gjør det betydelig raskere å føre inventarliste og med hjelp av den er det mulig å følge livssyklusen til anleggsmidlene bedre enn noen gang tidligere, hele veien fra planlegging av investeringen til gjenvinning. Det er enkelt å ta i bruk Dynamic Asset Management-tjenesten i forbindelse med føringen av inventarliste.