Country

Vi lagrer alle møbler du midlertidig ikke trenger, så lenge som nødvendig. Du trenger ikke din egen møbellagring eller forvaltning. Den midlertidige lagringen av unødvendige møbler er bra forvaltning av eiendommen. Lagringen av kontormøbler vil inkludere en beskrivelse og oversikt over møblene på lager, samt ukentlige rapporter over inventar der det trengs.
Beskrivelser og rapporter holder deg alltid oppdatert med hensyn til lagringssituasjonen. Dersom det trengs kan du raskt få tilgang til møblene du har lagret.

FORDELER:
• Rett løsning til rett tid
• Trenger ikke lagre møbler selv, lettvinn varehustjeneste
• Det er lettere å bruke møblene når de trengs