Country

Bra planlegging og design er nøklene til vellykkete prosjekter uansett hvilken type bedrift du har.

Bilder av layout og 3D- eller produktbilder laget av Martelas interiørdesignere gjør det lettere å planlegge, ta beslutninger og å finne felles grunn. Takket være bildene er det lettere å bli enige om detaljer allerede tidlig i prosessen.

FORDELER
• Lokaler som er funksjonelle og møblerte på en formålstjenlig måte
• Bedre bruk av plass
• Solid, merke-liknende utseende på lokalet
• Illustrerende og visuelle planer og design (2D og 3D) gjør beslutninger enklere
• Bruker eksisterende møbler i nye planer og design
• Optimalisert anskaffelse av kontormøbler
• Kostnadssparende fordi unødvendig anskaffelse av møbler unngås