Country

Før man endrer et arbeidsmiljø bør behovene klarlegges.I vår brukerorienterte spesikfikasjon av arbeidsplassen, spesifiserer vi brukerne, oppgavene og plassbehovene til din organisasjon, samt målene for endringene. Strategi og mål definerer alltid objektivene for endringene, noe som driver organisasjonen mot sin visjon for fremtiden.

Vi anbefaler de følgende tjenestene for innsamling av brukerinformasjon og involveringen i endringsprossessen:

TILPASNING TIL AKTIVITETSBASERT KONTOR
Siden overgangen til et aktivitetsbasert kontor endrer arbeidsmåten i bedriften, er det veldig viktig å lære opp nøkkelpersoner og ansatte til den nye arbeidsmåten fra begynnelsen av.

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSMILJØ
Vi anbefaler at alle ansatte på det aktuelle stedet deltar i en undersøkelse om arbeidsmiljøet.
Både innsamlingen av brukerdata og opplæringen til den nye arbeidsmåten hjelper administreringen av endringen.

INTERVJUER AV NØKKELPERSONER
I tillegg anbefaler vi tema-relaterte intervjuer av de utvalgte nøkkelpersonene, som kjenner til alle nøkkelegenskapene og setter målene til endringen av arbeidsmiljøet. Når man er ferdig med selve beskrivelsen av arbeidsplassen, analyseres arbeidsmiljøundersøkelsene og intervjuene. Disse analysene danner grunnlaget for den foreløpige planen for arbeidsplassen.