Country

Martelas møbler er slitesterke og fabrikert for å kunne tåle hard bruk. Ved å vedlikeholde møblene kan du forlenge møblenes liv.

Martelas vedlikeholdstjeneste inkluderer vedlikehold og utbytting av deler som kan slites ut, reservedeler og forsyninger, stramming av mekaniske fester og rengjøring av møbeltrekk.
Med våre tjenester vedlikeholdes forblig lokalene dine et behagelig og sikkert sted. Førsteklasses lokaler gir også et positivt inntrykk til kundene dine.

FORDELER:
• Lokaler og møbler er alltid i bra stand
• Møbler varer lenger
• Riktige møbler for hvert rom
• Støtter de ansattes velvære og effektivitet