Country

VÅRT SYN PÅ GJENVINNING

REDUSERT AVFALL

Bare i Finland kastes anslagsvis 100 000 tonn møbler hvert år. I Norge & Sverige viser undersøkelser de samme anslag. Studier viser at 70–80 prosent av disse møblene faktisk kunne blitt gjenvunnet.

I 2018 mottok Martela ca. 2 700 tonn brukte møbler. Omtrent 20 000 unike møbler ble rengjort og/eller trukket om med nye stoffer, og kunne deretter finne nye fornøyde eiere. Resterende materialer gjenbrukes.

 

GJENVINNING HOS MARTELA

Vår reparasjons- og vedlikeholds service omfatter hele levetiden til møbelet og reduserer dermed miljøbelastningen helt fra produksjon. Når den første brukeren ikke lenger trenger en stol eller et bord, kan møbelet rengjøres, trekkes om eller helt bygges om, og dermed får produktet ny og forlenget levetid. Vi selger også brukte og renoverte møbler i våre egne Martela Outlet Stores i Sverige og Norge. Denne gjenvinningsvirksomheten er unik i Europa.

 

GJENVINNING AV MØBLER

Vi gjør det mulig å gjenvinne møbler på lokalt nivå.

  • Møbler i god stand selges i vår Martela Outlet Store for å redusere CO2-avtrykket i forbindelse med transport.
  • Møbler som må repareres, håndteres på logistikksenteret der de renoveres og trekkes om.
  • Møbler som ikke kan renoveres eller repareres, demonteres. Delene sorteres som tre-, metall-, plast- og elektronikk materialer og brennbart. Tredelene brukes til energiproduksjon. Metall og plast som kan gjenbrukes, leveres til råvareindustrien. På forespørsel kan vi også utarbeide en gjenvinningsrapport til kunder som kjøper våre resirkuleringstjenester.

Martelas resirkulering er bygget på prinsippene fra ISO 14001. Gjenvinning er en grunnleggende del av vår forretningsstrategi. Vårt mål er å hjelpe kundene å redusere CO2-avtrykket som arbeidsplassene genererer. Les mer på våre sider om Ansvar og miljø eller i vår Brosjyre om gjenvinning

FORDELER MED GJENVINNING
  • Mindre økologisk fotavtrykk
  • Sparer tid
  • Reduserer høye avfallskostnader
  • Reduserte lagerføringskostnader for møbler
  • Styrker selskapets varemerke
  • Et bærekraftig og ansvarsfullt alternativ
Martela Furniture Recycling customer testimonial

Share this page