Country

Vårt syn på sosialt ansvar

Vi har størst sosialt gjennomslag i nærmiljøet, med ansvaret som følger som arbeidsgiver. I tillegg til det lokale arbeidsgiveransvaret, samarbeider vi også med ulike interessegrupper.

Hensynet til Medarbeiderretten er selvsagt både i vår egen produksjon og i forbindelse med innkjøp av materialer, komponenter og produkter.

Ettersom innkjøpskjeden strekker seg utenfor Europa, forsikrer vi oss også om at arbeidsvilkårene på disse stedene tilfredsstiller internasjonale krav.

Vi ser vårt gjennomslag i innredning og gode løsninger på kontoret som en del av vårt sosiale ansvar. Ved å hjelpe våre kunder med å skape inspirerende arbeidsvilkår, kan vi også bidra til å forbedre helseforholdene i arbeidslivet i et større perspektiv.

Lokal sysselsetting

Mye av Martelas suksess skyldes at vi bruker våre finske verdier. Helt siden 1945 har vi hatt disse som utgangspunkt når vi har introdusert nye måter å tenke arbeid og innredning på.

Martela Group har hovedkontor i Helsingfors. Vi har produksjonsenheter i finske Nummela og Kitee og i polske Warszawa.

 

Økonomisk støtte

Martela støtter vitenskapelig forskning med tilknytning til vårt virksomhetsområde. Vi har blant annet vært representert i styret for VTTs DemaNET-prosjekt, som drives av Lappeenranta University of Technology og University of Jyväskylä. Målet med prosjektet var å forsyne den finske industrien med kunnskap og fremtidig beredskap i form av forretningsideer og nettverksmodeller for utvikling av dematerialisering. Vi har også støttet avhandlinger ved Aalto University og Jyväskylä University of Applied Sciences (JAMK). Vi støtter også Baltic Sea Action Group, blant annet ved å innrede organisasjonens kontor i Helsingfors. (www.bsag.fi).

 

Selskapsby for skoleelever

Selskapsbyen er en finsk utdanningsinnovasjon; et læringsmiljø for sjetteklassinger som drives med utgangspunkt i sosial, arbeidsrelatert og entreprenørrettet læring. Det er representert mer enn 15 ulike selskaper og offentlige servicekontorer i byen, og Martela er et av de engasjerte selskapene. Elevene praktiserer, mot lønn, hos noen av selskapene, samtidig som de deltar aktivt i samfunnslivet. Les mer på hjemmesiden Yrityskylä (Företagsbyn).

Utdanningssamarbeid

I Finland har vi et bredt samarbeid med en rekke ulike utdanningsinstitusjoner og læresteder. Vi hjelper til med å realisere prosjekter ved designskoler med en ambisjon om å gi studentene innsikt i selskapets virksomhet. På denne måten vil vi bidra til å gi undervisningen en større bredde med praktisk erfaring fra designindustrien. Vi tilbyr også skolebarn muligheten til å utforske verden i arbeid gjennom TET-trening for eksempel i samarbeid med Youth Academy.

 

Kundepåvirkning

“The Tree”, designet av Eero Aarnio for Martela, har slått rot i mange innredningsmiljøer. Dette treet hjelper også ekte trær å vokse – vårt positive utviklingsprosjekt har til nå produsert og fått over 100 000 virkelige trær til å gro i skråningene i Andesfjellene. Fra begynnelsen av 2015 har dette bidratt til gjenoppbyggingen av skogområdene i Mogotio og Ng´oswet i vest Kenya. For hvert solgte "The Tree" donerer Martela midler som vil forbedre livene til kvinner og barn gjennom World Vision Finland.

 

Metsäteollisuus rys film om ansvar
Industrielt samarbeid

Martela Oyj Finland, er medlem av en snekkerforening (the Carpentry Association) som igjen er medlem av theFinnish Forest Industries Association in Finland. I Martela AB i Sverige er vi medlem av TMF (Trä- och Möbelföretagen), en forening innen Tre- og Møbelindustrien.

Vi jobber aktivt med en oppdatering av møbelstandarden ved å påvirke og forbedre sikkerhets- og miljøkrav for produkter slik at disse kontinuerlig tilfredsstiller den ønskede standarden. Martelas representant er også valgt som styreformann for The National Committee for Standardisation of furniture (Kemesta 02) 2014-2016.

MØBLER FOR DEM I NØD

Vi tilbyr gjennvinning av brukte møbler som en tjeneste til våre kunder. En god del av disse møblene finner en ny bruker gjennom Martela Outlet, andre møbler blir gitt bort til mennesker i nød. For eksempel skulle vår kunde DB Schenker frigjøre sine brukte møbler og donerte disse til SOma SOpp. Soma Sopper er et nytt sted i Rastila, som driver et nytt aktivitetsprosjekt ved navn Deborah for unge jenter som også er en del av Womens Christian Association. Målgruppen er jenter i alderen 7 til 18 år i området av Vuosaari.

Share this page