Country

Vedlikeholdsfasen

Organisasjoner og arbeidsmetoder er i stadig endring. Det lønner seg å jevnlig sjekke arbeidsmiljøet for å finne ut hvordan det støtter den nåværende arbeidsmåten. Endringene som kreves i arbeidslokalene er ikke nødvendigvis store, men de kan ha stor innvirkning på effektiviteten og trivselen til de ansatte. Vedlikehold av arbeidsmiljøet øker trivselen til de ansatte.

For å vedlikeholde arbeidsmiljøet er det viktig å måle både brukererfaringene og utnyttelsesgraden slik at arbeidsmiljøet støtter de som arbeider der, og at det brukes på en optimal måte. Kontinuerlig vedlikehold og optimalisering reduserer behovet for store endringsprosjekter og høye engangskostnader.

Hvis det finnes mye inventar, vil vår tjeneste for styring av driftsressurser gjøre forvaltningen av dem enklere. Hvis det skjer endringer ofte, kan fleksibelt leie av inventar være et godt alternativ i stedet for å eie dem.

Martela Dynamic Asset Management-tjeneste
Vedlikehold av produkter
Brukerveiledning for møbler
Lagring av møbler
Vedlikehold av rom
Måling av brukeropplevelse
Inventarliste

 

Med Martela Lifecycle hjelper vi deg med å redusere leiekostnader, forsterke selskapets merkevare, jobbe mer effektivt, tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver, øke trivsel blant de ansatte og samtidig øke produktiviteten.

Share this page